مشتریان اتراب

هلدینگ اتراب با بیش از 15 سال سابقه کاری مفتخر است که تا به حال به بیش از 18.000 واحد صنفی، 3200 واحد تولیدی و تجاری، 164 اتحادیه، 17 اتاق صنفی، 14 سازمان دولتی و 4 وزارتخانه و یک شرکت هواپیمایی ارائه خدمات نماید. تعدادی از آن‌ها عبارتند از: