Rokh ERP

که از سال 1389 عملیات ایده پردازی، مطالعه، جمع آوری اطلاعات، تحلیل، طراحی، تولید، تست و مدیریت آن آغاز شده و با صرف بیش از 110 هزار نفر ساعت مقرر است که مشتریان خود را به عنوان شریکی پنداشته که منافع و مزایای مشترک را سرلوحه امورات خود داشته و به بزرگترین ERP تحت رایانش ابری کشورهای در حال توسعه بدل شود.

درباره سیستم جامع رخ

RokhERP به تمامی بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد که فقط از یک دریچه کاربری به تعداد مورد نیاز سایت‌ها و پرتال‌های B2B، B2C و B2G را با دسته بندی‌های شناور ایجاد نموده و تمامی فرآیندهای مالی، انبارش، عملیات، بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش را مدیریت نمایند.

بوده که از سال 1389 عملیات ایده پردازی، مطالعه، جمع آوری اطلاعات، تحلیل، طراحی، تولید، تست و مدیریت آن آغاز شده و با صرف بیش از 110 هزار نفر ساعت مقرر است که مشتریان خود را به عنوان شریکی پنداشته که منافع و مزایای مشترک را سرلوحه امورات خود داشته و به بزرگترین ERP تحت رایانش ابری کشورهای در حال توسعه بدل شود.

RokhERP تلفیقی از:

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)

مدیریت زنجیره تأمین (SCM)

مدیریت ارتباط با تأمین کنندگان (SRM)

مدیریت چرخه عمر محصولات (PLM)

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

تحت الگوی رایانش ابری (Cloud Computing)

متد فرآیندهای کسب و کار (BPM)

با بهره گیری از آخرین تکنولوژی های روز

با استانداردهای فرآیندی و رویکرد مکتب مدیریتی اقتصایی

RokhERP مشتمل بر اجزا ذیل می‎باشد:


RokhERP مبتنی بر آخرین تکنولوژی های تولید نرم افزار روز دنیا و بالاخص مایکروسافت به شرح ذیل می باشد:

Agile Kanban C# ASP.Net Core MVC Java Script HTML 5 ORM 5 Layers Etraab Framework Etraab BPMS


RokhERP در تمامی لایه های سیستم های اطلاعاتی و با توجه به نیاز هر یک از زیرسیستم‌های خود در بخش‌های زیر جریان دارد:

سیستم پردازش تراکنشی TPS

سیستم اتوماسیون اداری OAS

سیستم کار دانشی KWS

سیستم حمایت تصمیم DSS

مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM)

سیستم اطلاعات مدیریت MIS

متد فرآیندهای کسب و کار (BPM)

سیستم حمایت مدیران اجرایی ESS

RokhERP به تمامی بنگاه‌های اقتصادی اجازه می‌دهد که فقط از یک دریچه کاربری به تعداد مورد نیاز سایت‌ها و پرتال‌های B2B، B2C و B2G را با دسته بندی‌های شناور ایجاد نموده و تمامی فرآیندهای مالی، انبارش، عملیات، بازرگانی، فروش و خدمات پس از فروش را مدیریت نمایند.

دریافت کاتالوگ های رخ ERP به همراه همه اطلاعات سیستم :