Rokh Press

عصر هزاره سوم و هجمه عظیم اخبار معظلی است که جهانیان را به خود گرفتار ساخته و فرمول‌های انتشار و دیده شدن را به قدری پیچیده ساخته که نیازمند مدیریتی هوشمند و سیستماتیک است.

درباره رخ پرس

هلدینگ اتراب با اطمینان از محصول هلدینگ اتراب با درک ضرورت بر مدیریت انتشار محتوا، در اسفند ماه سال 1396 و پس از 18 ماه فرآیند سنگین دریافت مجوز از شورای عالی مطبوعات جمهوری اسلامی ایران، موفق به راه‌اندازی پایگاه خبری رخ به شماره مجوز 81202 گردید.

این پایگاه خبری امکان:


جمع آوری
تحقیق
تولید
انتشار اخبار داخلی و خارجی

در پهنای وسیع را برای هلدینگ اتراب فراهم می‌سازد.

به عبارتی دیگر این اهرم امکان دسترسی به اطلاعات را کمی زودتر از سایر منابع رسمی می‌تواند برای هلدیتگ فراهم ساخته و البته به عنوان مکملی برای اهرم Rokh Ad در رپورتاژها و اطلاع رسانی‌های عمومی و تخصصی قرار گیرد.

از سویی دیگر پایگاه خبری می‌تواند امکان جذب مخاطبان خاص را در انواع شبکه های مجازی برای هلدینگ اتراب فراهم سازد.

این رسانه مستقل در حوزه‌های ذیل فعالیت دارد:

اقتصادی

سیاسی

اجتماعی

فرهنگی

علمی

دریافت کاتالوگ های رخ پرس به همراه همه اطلاعات سامانه :